Balk PiŸir

Fanusdaki balklar yakalayarak yandaki tavada piŸirece§iz. Fare ile balklar yakalayp oca§a ataca§z. Daha sonra kendi kendine §iŸecektir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın