Porsuk YarŸlar

Se‡ti§in herhangi bir porsuk ile yarŸa katlyorsun ve para kazanmaya ‡alŸyorsun. leri gitmek i‡in sa§ tuŸuna sk sk basyorsun, nitro i‡in space (byk tuŸ) tuŸuna basyorsun, ateŸ i‡in de se‡ti§in porsu§un zerine farenin sol tuŸuna basyorsun. yi yarŸlar 😉

You may also like...

Bir Cevap Yazın