EŸŸek Ÿakas

EŸŸe§e ”nce yemek yedirin ve daha sonra pisli§ini ‡kartrn. €kard§ pisli§i camdan ‡kan insanlarn suratn sa§ ve sol tuŸ ile birlikte boŸluk tuŸlar ile atacaksnz. Hedefide takip edin.

You may also like...

Bir Cevap Yazın