Yolda Sessiz Yr

Yolda yrrken etrafnzdakilerin rahatsz olmamas i‡in sesizce yryn ve onlardan birini g”rd§nz zaman boŸluk tuŸu ile durun ve onlarn gitmesini bekleyin ve hedefe ulaŸn.

You may also like...

Bir Cevap Yazın